Mange vet at brukte batterier ikke skal i restavfallet, men vet du hvorfor de ikke skal det? 

Det er flere grunner til det. Alle batterier inneholder metaller som kan gjenvinnes. De inneholder også ofte tungmetaller som kadmium, kvikksølv eller bly. Disse stoffene er det svært lite ønskelig å få ut i naturens kretsløp. I tillegg representerer brukte batterier en brannfare siden det alltid er en liten rest av energi igjen i batteriet når vi opplever at fjernkontrollen eller lommelykta ikke virker lenger.

For å hindre brann kan du gjøre dette:

  • Sett en teipbit på polene på batteriet
  • legg det i en boks
  • ta med boksen neste gang du skal i butikken eller til gjenvinningsstasjonen