matavfallsposedispenserI uke 49 vil matavfallsposer og dispensere for matavfallsposer bli kjørt ut til butikkene. Butikkene vil ha slike poser for påfylling av dispenserne, og butikkene får tilkjørt nye fra MNA ved behov.

I uke 50 vil det bli kjørt ut ruller med sekker for plastemballasjeavfall. Rullene legges ved beholderne. Disse sekkene knyttes igjen med dobbel knute når de settes ut ved beholderne på hentedag. Det kan leveres flere sekker med plastemballasjeavfall for hver henting.

I uke 51 vil containere for hytterenovasjon og returpunkt for glass-/metallemballasje settes ut. Vi oppdaterer informasjonen her og på www.sortere.no fortløpende etterhvert som sorteringsløsninger trer i kraft.