Restavfallet som kommer til oss blir sendt til Trondheim, og blir brent i Statkraft sitt anlegg på Heimdal. Energien i restavfallet blir til varmt vann som varmer opp boliger og bedrifter i Trondheim. 

Vi skal forbedre andelen av avfallet som skal gå til materialgjenvinning, og dermed må andel restavfall som går til forbrenning gå ned.

For å nå målene om økende andel av avfallet til materialgjenvinning - må vi vite hva våre abonnenter kaster i restavfallet. Av og til samler vi inn restavfall fra et tilfeldig utvalg av våre abonnenter, samler det på Stormyra, går gjennom det og sorterer ALT i ulike avfallstyper etter en bestemt standard som alle avfallsselskap følger.

Det er kanskje ikke den delen av jobben våre ansatte, eller de som blir leid inn for å gjøre den, gleder seg mest til - men det er en veldig viktig del av jobben vi gjør for å bli bedre til å sortere avfallstypene slik at de kan materialgjenvinnes.