Stasjonen ligger like i nærheten av der den gamle var. Ta til venstre inn på Spjettveien like før du kommer til den gamle gjenvinningsstasjonen, så ser du gjenvinningsstasjonen i Spjettveien 12 på høyre side etter noen ti-talls meter.

Denne gjenvinningsstasjonen er den første som tar i bruk den nye merkeordningen for ulike avfallstyper. Det er en nasjonal merkeordning som avfallsbransjen har forsøkt å få til i mange år, og nå er den endelig klar - og Lierne er først til å ta den i bruk blant MNAs eierkommuner.