Bedriftskunder bes ta kontakt på tlf.nr 74 28 09 90 for nærmere informasjon. Avfallet må betales for pr tonn og det er bestemte regler å forholde seg til når det gjelder emballering.

NB! Pr i dag er det mottak av asbest på Stormyra, Osen, Kolvereid og Vikna gjenvinningsstasjon. (200 liters sekken kan leveres på alle gjenvinningsstasjoner, også på Rulle. Sekken må da ikke være tyngre enn 20 kilo).

Alt asbestholdig materiale pakkes inn før innlevering til MNA. Vi selger egnede sekker til formålet. Sekkene fås i tre størrelser:

200 liter, 1 m3 og 1,5 m3Sekker større enn 200 liter må stå på pall ved levering til gjenvinningsstasjon.

200 liter og 1 m3 er egnet til veggplater og mindre gjenstander. 1,5 m3 er egnet kun til takplater.

Det er kostnadsfritt for husholdninger å levere asbesten, men som privatabonnent du må betale for sekken/e.

Hazibag-sekker selges på våre gjenvinningsstasjoner og hovedkontoret i Barlia. Det er også mulig å bestille hazibag som leveres ut på Rulles stoppested neste gang den kommer. Skjema sendes med ved salg av sekk og må fylles ut og leveres inn sammen med asbesten. Bedriftskunder må i tillegg betale pr. tonn. Firma faktureres på bakgrunn av vekt. Sekken må merkes godt med firmanavn og adresse.

sekker for asbest