Her er en liten oversikt over når det planlegges at din kommune får besøk av de som tømmer septiktanken. Septiktanken vil bli tømt i omtrent samme uke hvert år:

Tømmeplan for 2022
KommuneTømmeperiode
BindalUke 39 - 47
GrongUke 34 - 41
HøylandetUke 32 - 35
LekaUke 16 - 18
LierneUke 38 - 42
Namsos
Lund - ElvalandetUke 5 - 9
Otterøya fra Ølenvika - AglenUke 9 -12
Otterøya fra Hovika - ØlenvikaUke 12 - 17
JøaUke 17 - 20
Botnan, Hellsøya, Engan, GanesUke 18 - 22
Statland - AltskaretUke 20 - 24
Vemundvik - Lænd - Namsos - Høknes - Grense OverhallaUke 21 - 25
Selnes - SjøåsenUke 24 - 28
Bangdalen - Spillum - sørsiveien mot OverhallaUke 28 - 33
Sjåøsen - DeråsUke 42 - 46
NamsskoganUke 30 -35
Nærøysund
Mellom- ViknaUke 9 - 13
Inner-Vikna, RørvikUke 13 - 17
Marøya, Ottersøy, GjerdingaUke 17 - 22
Nord-Eitran - GravvikvegenUke 21 - 24
Sandøya, Varøya, ArnøyaUke 24 - 27
AbelværUke 27 - 29
Strand - HoflesjaUke 29 - 31
Geisnes - SalsbruketUke 32 - 35
OsenUke 42 - 47
OverhallaUke 20 - 30
RøyrvikUke 35 - 38

Denne oversikten viser forventet tømmeperiode for din kommune. Du vil få en SMS noen uker før de planlegger å utføre tømming hos deg.