En god del av produktene fremstår også som ufarlige - og det kan de også være, frem til de blir knust/ødelagt eller behandlet uforsvarlig. Et eksempel er lysstoffrør, som er ufarlige inntil de knuses, da slippes blant annet kvikksølvdamp ut. 

Vårt mål er at avfall ikke skal komme på avveie eller slippes ut i naturens kretsløp. Derfor kan du som abonnent fritt levere alt av avfall som oppstår i en husholdning eller på en hytte/fritidshus, til våre gjenvinningsstasjoner. Dette gjelder også farlig avfall.