Personvernerklæring

Personvernet ditt er viktig for oss, og denne personvernerklæringen beskriver hvordan MNA samler inn og bruker opplysninger om deg (personopplysninger).

MNA har utarbeidet rutiner for hvordan vi håndterer personopplysninger om våre abonnenter. MNA har et eget personvernombud som passer på at vi følger loven. Du kan kontakte ombudet om du har spørsmål, eller ønsker innsyn i opplysninger.

Hvordan informasjonen brukes
Informasjonen som samles inn brukes hvor det er nødvendig for å:

  • Levere våre tjenester til deg og å kommunisere rundt disse tjenestene med deg.
  • Informere om relevante muligheter og ytelser vi tilbyr.
  • Overholde lovmessige forpliktelser.

MNA leverer mange tjenester og bruker ulike støttesystemer innenfor våre tjenesteområder. Flere av disse systemene inneholder personopplysninger. Eksempler på slike opplysninger er navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Når du kontakter MNA
Når du sender brev eller elektronisk post til MNA vil henvendelsen bli journalført inntil den er ferdig behandlet. Noen ganger kan det være nødvendig at vi oppretter en sak i våre systemer, i så fall er vi pliktige til å journalføre det som er arkivverdig i inntil 30 år for dokumentasjon og ettersyn.

 Personvernprinsippet sier at du har rett til å bestemme over opplysninger vi har om deg. Som hovedregel må du gi samtykke til at vi kan bruke opplysningene. MNA skal rette seg etter det du bestemmer.

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Dersom MNA har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for at MNA skal overholde lovmessige forpliktelser.

MNA videreformidler ikke personopplysninger om deg.