MNA tar over ansvaret for innsamling, av-vanning og behandling av septisk slam

Dato

Fra 1.januar 2020 gis MNA dette ansvaret for kommunene Namsos, Overhalla, Grong, Høylandet, Nærøysund, Leka og Bindal.

Adresse:
Barlia 45, 7863 Overhalla

Org.nr.: 957387969

faktura@mna.no