ISO Sertifisert bedrift

MNA er sertifisert iht. miljø- og kvalitetsstandardene NS-EN ISO 14001:2015 og NS-EN ISO 9001:2015. Sertifikatene ble fornyet ved re-sertifisering 15.september 2018, og er gyldig frem til 12.desember 2021.