Næringsavfall/bedrift

Næringsvirksomhet er ikke omfattet av det kommunale ansvaret for henting og behandling av avfall. Næringsvirksomheter må kunne dokumentere at de håndterer sitt avfall på en tilfredsstillende måte.

Dersom næringsvirksomheten ikke genererer større mengder avfall enn at dette kan håndteres med et vanlig abonnement i det kommunale innsamlingssystemet er det den beste og billigste løsningen å abonnere på et husholdningsabonnement.

Ved større mengder skal virksomheten inngå en næringsavtale med tilpasset hentefrekvens og størrelser på beholdere/containere etter behov for miljøvennlig avfallshåndtering.

Avfallsdeklarering for farlig avfall

Alle næringskunder skal deklarere farlig avfall elektronisk. Se link til elektronisk deklareringsskjema under. Før en bedrift kan ta i bruk avfallsdeklarering.no, må det bestemmes hvem i bedriften som skal registreres som administrator.
Brukerveiledning for avfallsdeklarering (pdf)
Elektronisk skjema for deklarering (logg inn)

Retura NT AS skreddersyr avfallsløsninger for din virksomhet. Returas kompetanse sikrer deg løsninger som er enkle å gjennomføre, gir miljøgevinst og som er effektive.

retura

Salgsavdelingen står til tjeneste med rådgiving og tilbud og utarbeider forslag til lønnsom og miljøriktig avfallshåndtering uten kostnad for deg.

Retura NT tilbyr

  • Planlegging av kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger
  • Innsamling av alle typer avfall
  • Utleie av containere, komprimatorer og presser
  • Transport
  • Rapportering / statistikk / dokumentasjon
  • Godkjent avfallsbehandling

For nærmere informasjon:

Kontakt Retura NT på telefon 74 28 17 70 – Link til hjemmeside: Retura NT