Alt avfall skal sorteres etter våre avfalls­typer av kunden.

Det er ikke anledning til å rygge inntil rampen utenom der det er anvist for det.

Det er ikke anledning til å bruke noen form for kjøretøy med tipp.

Ved all stans og parkering skal motoren slås av.

Du må selv losse av eget avfall, men vi er behjelpelig med større/tyngre ting.

Barn under 10 år skal sitte i bilen under oppholdet, dette for deres egen sikkerhet.

All bruk av ild og røyking er forbudt på våre gjenvinningsstasjoner.

Det er ikke anledning til å ta med seg ting som er kastet i våre containere, heller ikke elektriske/ elektroniske gjenstander eller farlig avfall. Det er kun gjenstander som er levert inn på «gi og ta-bua» du kan ta med deg hjem.

MNA tar ikke ansvar for skader, punkteringer, tilgrising av kjøretøy og personer eller liknende inne på våre gjenvinningsstasjoner.

Alle som ferdes på våre gjenvinningsstasjoner , skal forholde seg til oppmerket og skiltet kjøremønster.

I perioder med mye trafikk kan det være at vi har egne folk som dirigerer trafikken, da skal du forholde deg til deres ordre.