Bedriftskunder bes ta kontakt på tlf.nr 74 28 09 90 for nærmere informasjon. Avfallet må betales for pr tonn og det er bestemte regler å forholde seg til når det gjelder emballering.

NB! Pr i dag er det mottak av asbest på Stormyra, Nærøy, Osen og Vikna gjenvinningsstasjon. 

Alt asbestholdig materiale pakkes inn før innlevering til MNA. Vi selger egnede sekker til formålet. Sekkene fås i tre størrelser:

200 liter, 1 m3 og 1,5 m3Sekker større enn 200 liter må stå på pall ved levering til gjenvinningsstasjon.

200 liter og 1 m3 er egnet til veggplater og mindre gjenstander. 1,5 m3 er egnet kun til takplater.

Det er kostnadsfritt for husholdninger å levere asbesten, men som privatabonnent du må betale for sekken/e.

Hazibag-sekker fås  kjøpt på gjenvinningsstasjonene. Næringskunder må i tillegg betale pr. tonn. Firma faktureres på bakgrunn av vekt. Sekken må merkes godt med firmanavn og adresse.

sekker for asbest