• Statland (vegkryss v/gml. bensinstasjon)
  • Gryta
  • Korsen
  • Osenkrysset
  • v/Altevatnet