• Seierstad v/ ferjekai (i tillegg er matbeholder og glass/metallcontainer der)
  • I krysset i Myrvika
  • Hyttefelt Smines
  • På fjellet mot Lund