Hageavfall kan leveres hele året på Stormyra avfallsanlegg og på gjenvinningsstasjonene i Rørvik, Kolvereid, Flatanger og Osen. I våre sommeråpningstider (fra 1.april og ut oktober) kan hageavfall også leveres til gjenvinningsstasjonen i Grong.

Vi kverner opp hageavfallet og transporterer det til et anlegg i Grong der hageavfallet blandes med det som kalles "slam" fra husholdningene. Slam er det som pumpes ut av septiktanker og renseanlegg. Sammen med hageavfall blir slam en riktig bra kompost.

Svartelistede eller uønskede planter skal IKKE kastes sammen med hageavfall. Dersom du har bare en liten mengde uønskede planter du skal kaste, kan du pakke inn planten i plast og knytte igjen posen og legge den i restavfallet. 

Har du større mengder svartelistede eller uønskede planter, leveres disse på gjenvinningsstasjonen som restavfall. Plantene må pakkes inn i gjennomsiktige plastsekker, og sekkene må lukkes godt igjen. Grunnen til dette er at frø, pollen eller rotdeler fra plantene ikke skal kunne spres. Sekkene skal legges sammen med restavfallet til forbrenning.

Husk at det er forbudt å plante:

Amerikahumme
Hybridslirekne
Kanadagullris
Kjempegullris
Kjempespringfrø
Prydstorklokke
Sandlupin
Sølvarve
Vasspest
Filtarve
Hagelupin
Jærlupin
Kjempebjørnekjeks
Kjempeslirekne
Parkslirekne
Rynkerose
Tromsøpalme
Smal vasspest
Gravbergknapp
Sibirbergknapp