Hageavfall kan leveres hele året på Stormyra avfallsanlegg og på gjenvinningsstasjonene i Rørvik, Kolvereid, Flatanger og Osen. I våre sommeråpningstider (fra 1.april og ut oktober) kan hageavfall også leveres til gjenvinningsstasjonen i Grong.

Vi kverner opp hageavfallet og tilsetter det til det som kalles "slam" fra husholdningene. Slam er det som pumpes ut av septiktanker og renseanlegg. Sammen med hageavfall blir slam en riktig bra kompost.

Husk at det er forbudt å plante:

Amerikahumme
Hybridslirekne
Kanadagullris
Kjempegullris
Kjempespringfrø
Prydstorklokke
Sandlupin
Sølvarve
Vasspest
Filtarve
Hagelupin
Jærlupin
Kjempebjørnekjeks
Kjempeslirekne
Parkslirekne
Rynkerose
Tromsøpalme
Smal vasspest
Gravbergknapp
Sibirbergknapp