Informasjon om avfallssystem med nedgravde avfallscontainere

nedgravd

Husk:

Hjelp til å holde det rent og ryddig. Ikke sett igjen avfall ved containerne. Snø må også ryddes unna!

Restavfall puttes i vanlige plastposer. Knytt alltid igjen posen før du kaster den i restavfallscontaineren.

Papp, drikkekartong, papir og plastemballasje

Kast papp, drikkekartong og papir LØST i den nedgravde containeren merket «PAPIR». Kast kun ren og tørr plastemballasje i egen POSE og knyt den godt igjen. Plastemballasje skal altså i den samme containeren som papp, drikkekartong og papir. Det vil bli delt ut egne poser til plastemballasjen.

Større fraksjoner av papp, må fraktes til gjenvinningsstasjon!

Alle som er brukere av bunntømte eller nedgravd avfallssystem skal bruke plastposer til matavfall. Disse må knytes. Ikke bruk papirposer eller bioposer.

Pass på at luken går igjen etter bruk, gi den eventuelt en liten dytt. Ikke fyll oppi luken så mye avfall, eller så store gjenstander at avfallet ikke faller ned i containeren. Pass på så du ikke mister nøkkelknippe, mobiltelefon eller annet oppi containeren når du kaster avfall.

Nedgravd avfallssystem

Du får nå utdelt brikker som åpner disse nedgravde avfallscontainerne. Ta godt vare på brikkene, husk at de skal følge boligen / leiligheten ved flytting.

  1. Du ”vekker” først innkastet ved å ta hånden midt på displayet.
  2. For så å åpne luken legger du brikken med flatsiden på ”brikkebildet”, til høyre i displayet.

Dersom du har mistet brukerbrikken, ta kontakt MNA på telefon 74 28 17 60