Hva skjer med avfallet?

Ecopro sitt anlegg i Verdal
Ecopro sitt anlegg i Verdal. Hit sendes alt av våtorganisk avfall fra MNAs kommuner.

For 20 år siden havnet det meste av avfallet på fyllplassen. Gradvis har mer og mer blitt sortert og videresendt til forskjellige formål. Bare seks-sju prosent av det avfallet vi etterlater oss, blir deponert på Stormyra.

Illustrasjoner

Her er noen eksempler på hva som skjer med de forskjellige avfallstypene – som du har bidratt til å sortere.

Matrestene

 • Sendes til et stort, midtnorsk komposterings- og/eller biogassanlegg i Verdal.
 • Matrestene blir i hovedsak omdannet til jordprodukter.

Plastavfall fra husholdninger

 • Plasten hentes i egen sekk sammen med papp og papir. Sekkene med plast blir deretter skilt ut fra papiret. All plast fra norske husholdninger sendes i dag til anlegg i Tyskland og Sverige som har spesialisert seg på husholdningsavfall og har høy materialgjenvinningsgrad. 75% av transporten til Tyskland foregår med tog.Gjenvunnet plast kan brukes som råstoff i ny produksjon av plastprodukter. Nye produkter kan være plastbøtter, leker, fleecegenser. Gjenvunnet plast kan ikke brukes i emballasje for matprodukter.

Papp/papir/kartong

 • Papp leveres til Ranheim Fabrikker, brukes som råstoff i produksjon av nye papp-produkter. Papir leveres til Norske Skog på Skog og blir til nytt avispapir. Drikkekartong sendes til Fiskeby Board i Norrköping i Sverige og blir til emballasjekartong som pizza- og cornflakes esker.

Glass og metall

 • Sendes til fabrikker som delvis smelter det om.
 • Eksempler på nye produkter er nytt glass, eller andre glassprodukter – som forskjellige typer isolasjon og glassbetong.

Farlig avfall

 • Sendes til spesielle destruksjonsanlegg eller til bedrifter med særlig god forbrennings- og renseteknikk.
 • Noe av avfallet blir også sendt til spesialdeponiet på Langøya ved Holmestrand for endelig deponering.

Restavfallet

 • Sendes til forbrenningsanlegg der det bidrar til energi.
 • I årene framover blir Trondheim Energiverk mottaker av alt restavfallet fra Namdalen.
 • Det er mer miljøvennlig og faktisk billigere enn å tømme det på fyllplassen.

Jern og metall

 • Alle typer metallavfall kan du levere til gjenvinningsstasjonene. Jern og metaller er godt egnet for gjenvinning og kan i prinsippet resirkuleres et ubegrenset antall ganger. Vi leverer metallet til vår samarbeidspartner Stena Recycling som sørger for videre sortering og salg til ulike smelteverk og stålverk i Norge og utlandet.
 • Gjenvunnet jern og metall kan senere brukes blant annet i produksjon av spiker og armeringsjern.

Brukt tøy

 • Distribueres gjennom UFF og Fretex-systemet.
 • Det som ikke blir solgt, benyttes enten som tøy eller som fyll i nødhjelpstepper til kriserammede områder.

EE-avfallet

 • Sendes til virksomheter som fjerner miljøfarlige stoffer, blant annet tungmetaller.
 • Andre deler av disse produktene går i forskjellige grad til gjenvinning. Det samme gjelder kuldemøbler, brune- og hvitevarer.