Informasjon

God kildesortering muliggjør gjenvinning ved å bruke avfallet som råvare – helt eller delvis – i produksjon av nye varer.

På denne måten holdes ressursene i et kretsløp, og behovet for å stadig hente ut nye naturressurser blir mindre.

Matavfall