Plastemballasjen må leveres i våre lysegrønne sekker for at det skal tas med. Sekkene som Innherred Renovasjon har lagt ut på butikker er ment for deres abonnenter og finansiert gjennom renovasjonsgebyret som de betaler. Våre sekker er finansiert gjennom gebyret som våre abonnenter betaler. Vi må derfor be om at våre sekker benyttes i vårt område. Sekkene er perforert med små hull slik at de ikke sprekker når det komprimeres i renovasjonsbilen. Se en annen artikkel her på nettstedet om dette temaet. Trykk her