Du kan levere inn juletreet på nærmeste gjenvinningsstasjon.