Rute- og hentedag i oddetallsuker

Rute Tømmedag Kommune Sted Henting av restavfall og matavfall Henting av matavfall, papir/fiber og plastsekk
100 Mandag NAMSOS Øst for Strandvegen, Gullvikvegen, sør for Sverres gate/Namdalsvegen fram til brannstasjonen. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
101 Tirsdag NAMSOS Rønningåsen, Høknes mot kommunegrense Overhalla. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
102 Tirsdag NAMSOS Fra kommunegrense Namdalseid til og med Smimovegen og Flåttavegen. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
103 Onsdag NAMSOS Resten av Bangsund, Selnes til Klinga. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
104 Onsdag NAMSOS Svenskbyen, Hestmarka, Prestegårdsstien, Prestegårdsalléen, Anders Havigs allé ned til rundkjøring, Dr. Batts veg og Gymnasvegen. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
105 Torsdag NAMSOS Fra og med Klinga, Bangdalen, Andersmovegen til og med Spillumshøgda. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
106 Torsdag NAMSOS Fra Spillumshøgda til Lauvhammerkrysset. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
107 Fredag NAMSOS Fra og med Lauvhammerkrysset til kommunegrense Overhalla. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
108 Fredag NAMSOS Daltrøa og Geilin, Tverrvegen og Bjørum frem til Anders Havigs allé. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
109 Tirsdag OVERHALLA Fv 431 fra kommunegrense Namsos, Skage vest til og med Langlia. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
110 Onsdag OVERHALLA Skogmo og Svarliaunet/Litl-Amdal til kommunegrense Høylandet. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
111 Torsdag OVERHALLA Bertnem til Skogmovegen. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
112 Fredag OVERHALLA Skydalsvegen, Svenningsmoen, sørsida av Fv 17 ned til rundkjøringen, Fv 401 fra Ranemsletta bru til kommunegrense Namsos. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
113 Torsdag GRONG Fra kryss E6/Fv 760, Bergsmo, Leksås og til kommunegrense Overhalla. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
114 Mandag NAMDALSEID Staven, sentrum, Brørs, til og med Brattlia og Åsneset mot Sjøåsen. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
115 Tirsdag NAMDALSEID Resten av Sjøåsen sentrum til kommunegrense Namsos. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
116 Mandag HØYLANDET Fra kommunegrense Nærøy til kryss med Fv 775 til Brembu. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
117 Tirsdag HØYLANDET Høylandet sentrum til Vassbotna. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
118 Onsdag HØYLANDET Vassbotna til kommunegrense Overhalla. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
119 Mandag ROAN Fra Smørvika og sørover til endepunkt. Fv 14, Fv 11,Skjøra, Hongsand og Utro. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
120 Tirsdag ROAN Fra kommunegrense mot Osen, Fv 15, Fv 715 sørover Smørvika og grense Åfjord. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
121 Onsdag OSEN Fra Sørjervågen til Hopen/Vingsand, Strand og Sandviksberget. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
122 Torsdag OSEN/NAMDALSEID Fra Nordvika, Steinsdalen til Osenkrysset. Se kart 43, 47, 51, 3, 7, 11 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13
123 Mandag LEKA Leka, Gutvik. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
124 Mandag LEKA/BINDAL/NÆRØY Austra, Nordhorsfjord, Bogen t.o.m. Kjelleidet, Skotnes (begge sider av Årsetfjorden), fra Coop Naustbukta, Gravvik, Fjølvika, Tennfjord og Eiternes. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
125 Tirsdag NÆRØY Abelvær t.o.m. Coop på Strand, Valmyran, Varøystranda til Varøya. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
126 Tirsdag NÆRØY F.o.m. Varøya, Bjørndalen, Fikkan, Arnøya, Storvea, Sandnesenget, fra Ottersøykorsen til Åneskorsen. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
127 Onsdag NÆRØY Marøya, Kumlan, Ottersøy, Torstad, Søråa. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
128 Onsdag NÆRØY Eidshaug, Måneset, Rød, Sør-Eitran, Naustbukta, Gråmarka (til Saltbotnkorsen). Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
129 Torsdag VIKNA F.o.m. Drag, Lysøya, Fjellsenget, Berg og resten av Ytre Vikna. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
130 Torsdag BINDAL Fra Kjelleidet (Heilhornet Gjestegård), Lysfjord, Holm, Bindalseidet, Skjellviksjøen, Røytvoll. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
131 Fredag BINDAL Fra Årsandøy, Terråk m/Nessaveiene. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11
132 Fredag BINDAL Fra Kjelleidet til Nordlandskorsen, Årsandøy, Helstad, Bangstad og Åbygda. Se kart 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13 43, 47, 51, 3, 7, 11