Abonnementspriser

Abonnementsprisene kan variere noe fra kommune til kommune. Se kommunens hjemmeside.

MNAs pris til kommunene i 2019:
Abonnement 140 liter    kr. 4 140,-
Abonnement 240 liter    kr. 4 600,-
Abonnement 360 liter    kr. 5 290,-
Renovasjon samarbeidsløsning nedgravd/bunntømt container kr 4 140,-
Renovasjon for fastboende på øyer uten fast renovasjonsordning kr 2 300,-
Gebyr for eiendommer med fritak (20% av 240 ltr gebyr) kr 920,-
Bytte beholder (for andre beholder eller sett i løpende år) kr 250,- pr.beholder

Pris er inkludert “fri” levering til gjenvinningsstasjoner.

Hytterenovasjon kr 920,-
Hytterenovasjon med reduksjon* kr 690,-
(* Hytter som ligger mer enn 2,5 km fra vinterbrøytet veg)

Mål på beholdere:
140 ltr: Høyde 110 cm, bredde 50,5 cm, dybde 55,5 cm
240 ltr: Høyde 110 cm, bredde 58 cm, dybde 74 cm
360 ltr: Høyde 110 cm, bredde 66,5 cm, dybde 88 cm

Rabatt på renovasjonsgebyret får du om du har:
Abonnement med hjemmekompostering (kompostering i isolert godkjent kompostbeholder, det gis ikke rabatt for bruk av gjødselkjeller eller matavfallskvern):

  • fradrag kr 250,- pr. år

Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 meter fra godkjent veg:
mellom 20 – 30 meter kr  375,- pr. år
mellom 30 – 50 meter kr 500,- pr. år
mellom 50 – 60 meter kr 750,- pr. år
Over 60 meter kr 1 125,- pr. år

Avfallsmerke for ekstrasekk (selges i mange butikker) for kr 30,- pr. stk.  Oversikt salgssteder.

Priser er oppgitt inkl.mva.

Levering til gjenvinningsstasjon:

Husholdning

Levering av grovavfall fra husholdninger til gjenvinningsstasjon er betalt gjennom det ordinære renovasjonsgebyret.
Alt avfall skal sorteres av kunden og legges på anvist plass. Tilbudet gjelder kun personbil/varebil med eller uten biltilhenger.

Større mengder avfall, (også rivningsavfall/trevirke) med leveranser som er større enn et ordinært bilhengerlass (max 3 m3) defineres ikke som husholdningsavfall. Dette skal det betales gebyr for.

Det er ikke anledning til å levere privat avfall med biler eller utstyr som tilhører firma. Firma kan ikke levere avfall fritt for privatkunder på oppdrag, da må det betales for avfallet.

Næring

Næring skal betale ved levering av alt avfall til gjenvinningsstasjonen.

Alle som kommer med firmabil må betale for avfallet. Større kjøretøy som traktor, stor varebil og lastebil kan komme til Stormyra gjenvinningsstasjon etter avtale og vil bli fakturert for avfallet.