Abonnement

Henting av hageavfall

MNA er delegert det kommunale ansvaret for innsamling og behandling av forbruksavfall i deltakerkommunene.

I henhold til lover og forskrifter håndterer vi dermed alt av forbruksavfall i kommunene Osen, Roan, Namdalseid, Flatanger, Namsos, Fosnes, Vikna, Nærøy, Leka, Bindal, Grong, Høylandet og Overhalla.

Vår visjon er

Tenk miljø – Skap verdier

og dette skal avspeiles i alt MNA foretar seg.

Containerutleie

Har du behov for å leie en container, kan du ta kontakt med Retura NT på telefon 74 28 17 70 eller på epost.