Namsos/Overhalla: Deler av Sørsivegen stengt 5.-8.august

Gjelder dersom du skal til Stormyra gjenvinningsstasjon i Overhalla i uke 32:

Vegvesenet melder om at deler av Fv 7040 blir stengt i korte perioder på grunn av asfaltarbeid fra mandag 05.august til torsdag 08.august kl 07.00-18.00. Det skal asfalteres 4 punkter på strekningen fra Homstad (punkt 10) til Lauvhammerkrysset (punkt 13).

Vegen blir stengt for passering der asfalteringen foregår, da det blir lagt asfalt i hele vegbredden. Det blir skiltet omkjøring.
Har du planlagt et besøk på Stormyra gjenvinningsstasjon anbefaler vi å vente til fredag, eller benytte omkjøring C.

Status 07.aug: Det er ferdig asfaltert på de 2 punktene på strekningen Ranemsletta bru frem til avkjørsel til Stormyra gjenvinningsstasjon.