Har vi ikke hentet sekken med plastavfall hos deg?

Noen har den siste tiden opplevd at sekken med plastemballasje ikke er hentet når våre renovatører er ferdige med sitt besøk ved avfallsbeholderne. Dette kan ha flere årsaker.

  • at sekken ikke er knyttet igjen med dobbel knute,
  • at det er brukt en sekk som ikke kan knyttes igjen,
  • at det er blandet avfall i plastsekken, eller at
  • det er benyttet en sekk som ikke er beregnet til plastavfall.

Det er slik at vi henter plastavfallssekken samtidig med at at beholderen med papir/kartong/papp tømmes i den ene halvdelen av bilens lasterom. Plastsekken legges i det samme rommet – og da er det veldig viktig at den er knyttet igjen med dobbel knute for å unngå at løs plast blandes sammen med papiret fra beholderen når det kommer inn i bilen. Matavfallet legges i den andre halvdelen av bilens lastekammer.

 

 

 

 

 

De plastavfallssekkene vi ser når lasset tømmes på Stormyra, plukker vi ut. Resten av plastavfallssekkene og papiret sendes til et ettersorteringsanlegg i Trondheim, sånn at plastsekkene kan tas ut og sendes til videre behandling. Papiret som da skal være uten plastavfall, sendes til papirfabrikken på Skogn. Dersom det er løst plastavfall blandet inn i dette papiret, klarer ikke maskinen å skille det ut fra papiret, og plasten havner på Skogn. Der kan den ikke benyttes til noe.

Vi har den siste tiden skrevet en del om hva som skjer med plastavfallet du leverer, og hvordan vi behandler det når vi tar imot sekken med plastemballasje. I siste utgave av vårt MNA-magasin som kom ut i vår, beskriver vi bruken av de grønne posene/sekkene. Magasinet ligger her på våre hjemmesider.

Hvorfor det er viktig at plastavfallssekken er knyttet igjen med dobbel knute kan du lese mer om her.

Hvor ren trenger egentlig plasten å være når den skal sendes til materialgjenvinning? Det kan du lese mer om her, og hvordan du får tak i nye sekker for plastemballasje kan du lese mer om her.