Ansatte i MNA og deres familier rydder strender

Strandryddesesongen er i full gang, og mange små og store hender rydder våre strender i disse dager. Vi i MNA har også tatt et tak for renere strender. Mange ansatte med familier brukte noen timer på å rydde strender på Skogøya og Måsøya på vestsiden av Jøa.

Vi fikk samlet sammen omtrent 50 sekker og en del løsgods på bare noen få timer – og det er mer igjen, både der og langs mange andre strender.

Har du lyst til å rydde en strand? Følg denne oppskriften, så blir avfallet hentet også.

Hvordan rydde?

  1. Registrer din aksjon her.
  2. Hent sekker hos MNA, på våre gjenvinningsstasjoner eller hos kommunen der du bor. Det er egne lysegule sekker for strandrydding.
  3. Avtal henting av avfallet med oss i MNA. Ring oss på 74 28 17 60 eller send en epost til firmapost@mna.no med opplysninger om hvor dere tenker å plassere avfallet. NB! Husk å oppgi telefonnummer vi kan nå dere på. Ring eller skriv til oss i god tid før du skal rydde. Dette punktet er svært viktig for at vi skal bli klar over at det er strandavfall som snart trenger henting.
  4. Rydd stranda!
Noe avfall venter på transport og Karin passer på
Før vi begynte så vi litt avfall, men ikke mye
Når vi var ferdige så stranda renere ut