Ruteendringer mai-dager og pinse

Helligdager i mai og juni medfører at vi kommer og henter avfallet ditt på andre tidspunkter enn vanlig. Alle får tømt avfallet sitt, men det blir endring i hentetider. Ha gjerne avfallsbeholderne stående fremme ved vegen så trenger du ikke tenke hvilken dag det blir hentet.

Har du lastet ned appen Min Renovasjon og satt opp varsling vil du motta push-varsel på første mulige innkjøringsdag.