Endringer i ruteoppsettet fra uke 2 2019

Etter uke 2 vil det bli endringer på noen av rutene. I tabellen her finner du en oversikt som viser hvilke ruter som blir berørt. Noen vil bare bli flyttet fra en rute til en annen rute på samme ukedag. For disse vil ikke endringene merkes. Andre får en annen tømmedag i samme uke, og noen får endret både tømmedag og uke. Dette innebærer for eksempel at tømmedag flyttes fra partallsuke til oddetallsuke. Alle som blir berørt av endringene vil få en sms etter siste henting på gammel tømmedag, og i god tid før endringen iverksettes. Dersom du leier boligen du bor i, er det verdt å merke seg at sms blir sendt til eieren av eiendommen. Sms sendes naturlig nok ikke til fasttelefoner.

Se på oversikten om din rute er berørt, og finn ut hva endringen innebærer for deg. Legg merke til beskrivelsen i ruten der det opplyses hvilket område som kjøres.

Dersom du abonnerer på sms-tjeneste, må du melde deg av varslingen for den ruten du har idag, og melde deg på igjen for å få registrert det nye rutenummeret for at sms-tjenesten fortsatt skal fungere. På- og avmelding av sms-tjenesten kan du gjøre her.

Dersom du har lastet ned appen “Min Renovasjon” og satt den opp med et tidspunkt du ønsker varsling på, vil appen oppdatere seg selv med din nye rute. Dermed trenger du ikke foreta deg noe for å sikre at du får varsel før tømming.