Omlegging på enkelte ruter Namsos og Overhalla fra uke 46/47

I forbindelse med at vi ønsker å utnytte kapasiteten på renovasjonsbilene mer effektivt, legges en del av rutene i Namsos og Overhalla om fra og med neste uke. Omleggingen vil føre til at vi henter restavfall to ganger etter hverandre. Deretter blir det 4 ukers frekvens igjen.
For å komme på tur vil det kjøre en egen bil som henter papir/kartong og plast i uke 46. Sett frem sekkene med plast allerede på mandag morgen den 12.november, så blir det tatt i løpet av uka.

Er du blant dem som glemmer å sette fram avfallet på tømmedag? Da kan du enten laste ned en gratis app eller abonnere på en SMS-tjeneste der du mottar en påminnelse om å sette fram avfallsbeholdere og sekk/er med plastemballasje kvelden før tømmedagen. Les mer om sms-varsel og appen her