Ny gjenvinningsstasjon i Osen

Vi har i høst bygget en ny gjenvinningsstasjon i Osen. Den tas i bruk fra og med 1.november. Åpningstider før nyttår er torsdager i partallsuker fra kl 14:00 til 18:00.

Stasjonen vil gjøre både levering av avfall og trafikkavvikling mye lettere for besøkende. Det vil også være slik at trafikken med personbiler og tilhengere er adskilt fra inn- og uttransport av containere. Det gir økt trafikksikkerhet. Vi ber om at besøkende følger skiltingen på stasjonen, og ønsker velkommen til vår nye gjenvinningsstasjon i Fokkstien 8.