Hytterenovasjon og matavfall

Vi har mange hytterenovasjonspunkter og de aller fleste fungerer veldig godt. Tilbudet ved hytterenovasjonspunktene kan variere noe. De fleste steder står det en 10m3 lukket container for restavfall. Det er også en eller flere hjulbeholdere med brunt lokk for matavfall på alle punktene, og noen steder står det også en container for glass- og metallemballasje.

  • Matavfall: Beholderne skal bare brukes til matavfall som er lagt i grønn pose beregnet for matavfall. For å unngå søl i beholderen knyttes posen igjen med en dobbel knute.
  • Restavfall: skal leveres i poser og dette skal i containeren merket med hytterenovasjon.
  • Glass- og metallemballasje: Her kan du levere emballasje av glass eller metall som det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i da du kjøpte det. F.eks hermetikkbokser, parfymeflasker, syltetøyglass og flasker som ikke er pantbare. (Ildfast glass, drikkeglass, kopper, speil, porselen, krystall og keramikk etc skal i restavfallet)

Avfall som ikke er restavfall, slik som tomme malingsbøtter (metall), dekk, bilbatteri, møbler, ødelagte sykler, trampoliner, madrasser og kjøleskap skal ikke forsøkes trykket inn i containerens innkastluker, og heller ikke hensettes utenfor containerne, men bringes til nærmeste gjenvinningsstasjon i åpningstiden. EE-avfall kan også leveres til forhandler som selger tilsvarende produkter.

NB! Næringsdrivende skal ikke levere til utsatte returpunkt for hytterenovasjon og glass-/metallemballasje. De skal ha næringsavtale på henting eller levering av sitt avfall.

Fortsett den gode kildesorteringen også resten av ferien. Er du usikker på hva som skal hvor? Sjekk siden https://sortere.no/

Sånn skal det IKKE se ut.
Sånn vil vi at det skal se ut.