Sikre lasten på tilhengeren på vei til gjenvinningsstasjonen

Våren er igjen kommet – og med den – økende besøk på gjenvinningsstasjonene.

Mye avfall faller av tilhengere på veien til en gjenvinningsstasjon, spesielt fra Lauvhammerkrysset og til Stormyra.

MNA minner om vegtrafikklovens § 36 der blant annet sikring av last omtales. Når tilhengeren er lastet med avfall og ferden til gjenvinningsstasjonen skal starte – forsikre deg om at lasten er forsvarlig sikret. Ingenting skal blåse av eller løsne mens du kjører, kanskje treffer den gamle panelovnen eller plankebiten en møtende bil eller en syklist. Slike hendelser kan få fatale følger.

Avfall som blåser eller raser av lasset fører til forsøpling som andre må ta seg av, dette er unødvendig når man uansett er på tur til godkjent behandling.

Det er ikke så vanskelig å sikre lasten skikkelig. Vi selger nett som kan legges over lasset og strammes fast (ta kontakt med en av våre veiledere på gjenvinningsstasjonen dersom du ønsker å anskaffe et slikt). Lastestrammere kan også brukes, men da i tilstrekkelig mengde for å sikre lasset.

Tenk sikkerhet – velkommen til gjenvinningsstasjonen!