Sommerhjelp

Arbeidsoppgaver:

  • Jobbe på gjenvinningsstasjoner
  • Forefallende arbeid

Du må ha:

  • Førerkort klasse B
  • Gode evner til å arbeide selvstendig og i team

Vi tilbyr arbeid i en spennende bransje med aktivtog uformelt miljø. MNA betjener store områder og selskapets anlegg er åpne på både dag- og kveldstid. Det må kunne påregnes å arbeide noe forskjøvet arbeidstid og noen lange dager. Tidsrommet du kan arbeide i må framkomme i søknaden. Lønn etter kvalifikasjoner.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Stein Gunnar Estensen, tlf. 469 49 540.

Søknad med CV, kopi av attester og referanser sendes innen 18. mai til: firmapost@mna.no eller Midtre Namdal Avfallsselskap, Barlia 45, 7863 Overhalla