Vi synes det er fint at mange benytter containerne for glass- og metallemballasje

På dette bildet er det plastposer i alle innkasthullene for glass- og metallemballasje. Sånn skal det selvfølgelig IKKE gjøres! 

Mange er flinke til å levere glass- og metallemballasje i de nesten 100 returpunktene som er satt ut for dette formålet. Containerne tømmes etter en oppsatt rute. Det er viktig for oss at det som legges i containerne er bare glass- og metallemballasje da innholdet sendes til videreforedling til nye glass- og metall produkter.

Plastposene du bruker skal derfor ikke puttes inn i containeren etter at du er ferdig med å levere glass- og metallemballasjen. Det står enten hjulbeholder eller hyttecontainer ved siden av. Kast posen/e der eller ta de med hjem og legg de i plastemballasjesekken slik at det blir gjenvunnet til ny plast. 

Takk for at du sorterer og holder returpunktene rene!