Næringsavfall/bedrift

Næringsvirksomhet er ikke omfattet av det kommunale ansvaret for henting og behandling av avfall. Næringsvirksomheter må kunne dokumentere at de håndterer sitt avfall på en tilfredsstillende måte.

Dersom næringsvirksomheten ikke genererer større mengder avfall enn at dette kan håndteres med et vanlig abonnement i det kommunale innsamlingssystemet er det den beste og billigste løsningen å abonnere på et husholdningsabonnement.

Ved større mengder bør virksomheten inngå en næringsavtale med tilpasset hentefrekvens og størrelser på beholdere og containere etter behov.

Retura NT AS skreddersyr avfallsløsninger for din virksomhet. Returas kompetanse sikrer deg løsninger som er enkle å gjennomføre, gir miljøgevinst og som er effektive.

retura

Salgsavdelingen står til tjeneste med rådgiving og tilbud og utarbeider forslag til lønnsom og miljøriktig avfallshåndtering uten kostnad for deg.

Retura NT tilbyr

  • Planlegging av kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger
  • Innsamling av alle typer avfall
  • Utleie av containere, komprimatorer og presser
  • Transport
  • Rapportering / statistikk / dokumentasjon
  • Godkjent avfallsbehandling

For nærmere informasjon:

Kontakt Retura NT på telefon 74 28 17 70 – Link til hjemmeside: Retura NT