Kildesortering

Matavfall

ikon matavfallÅ fjerne matrestene fra det andre avfallet er det viktigste elementet i kildesorteringa. Noen ønsker å kompostere slikt avfall selv, men de aller fleste benytter seg av hentetilbudet fra MNA.

Matavfallet blir sendt til et stort komposterings-/biogassanlegg i Verdals-området.

Her omdannes matrestene til forskjellige jordprodukter.

Ødelagt fryser eller kjøleskap med mat
Skulle du være så uheldig å få ødelagt fryseren, og den attpåtil er full av mat, kan du levere fryseren og maten på Stormyra Avfallsanlegg.

Du må selv tømme og rengjøre den ødelagte fryseren/kjøleskapet. For å emballere matavfallet, bruk søppelsekker eller papirsekker. Dersom avfallet er flytende, bruk bøtter eller bokser med lokk. Emballasje av glass og metall fjernes. Det er fint om du ringer til Stormyra på forhånd, telefon 74 28 09 90.  Du vil så bli henvist videre til rett sted på avfallsanlegget.

Matrester hentes hjemme hos deg annenhver uke. 

Plastemballasje

Last ned oppslag her: PLASTEMBALLASJE

PlastemballasjeMNA har innsamling av plastemballasje i knytesekk; det vil si flasker, kanner, folie og brett. Her snakker vi om flasker og kanner som ikke har inneholdt farlig avfall. Kanner med farlig avfall må leveres på en gjenvinningsstasjon på lik linje med annet farlig avfall. Dette gjelder også oljekanner.

Eksempler på hva du kan legge i plastsekken:

 • Flasker til vaske- og oppvaskmidler
 • Ketchup-flasker
 • Bæreposer
 • Plastfolie (f.eks pålegg-esker)
 • Sennep-flasker
 • Rømmebeger
 • Yoghurtbeger
 • Shampoo-flasker
 • Plastbeger rundt frukt
 • Smørbeger
 • Matoljeflasker
 • Osteesker
 • Blomsterpotter – innerpotter
 • Isbokser

Ting som ikke skal leveres inn er: plastemballasje som ikke er skikkelig rengjort, emballasje som inneholder rester av farlig avfall eller produkter som ikke er emballasje som eksempelvis leker, bøtter, kanner, hagemøbler og liknende. Man skal heller ikke levere emballasje som har inneholdt oljeprodukter eller er merket “Ekstremt brannfarlig, “oksiderende”, “meget giftig”, “giftig” og “eksplosiv” i innsamlingsordningen.

Skyll emballasjen i kaldt vann, bruk gjerne kost. Emballasjen skal være ren og tørr når den leveres.

Legg plastemballasjen løst i den lysegrønne plastretursekken.
Knyt igjen sekken og sett den ut ved papirbeholderen på hentedagen. Den hentes hver fjerde uke – samtidig som de tømmer papiret.

Film om ketchup-flaskens reise!

Papir/kartong

ikonpapirAlt emballasjeavfall som er laget av trefiber – papir, kartong og papp legges i papirbeholderen (beholderen med blått lokk) på 140/240 ltr. Dette fraktes til Trondheim for mekanisk utsortering som igjen sender dette videre til ulike mottakere for gjenvinning. Papiret sendes til Norske Skog på Skogn, pappen til Peterson på Ranheim og kartongen til et gjenvinningsanlegg i Sverige.
Drikkekartonger: Stapper du seks kartonger i den sjuende og skriver navn og telefonnummer på den ytterste, er du med i Returkartonglotteriet, og kan vinne pengepremie opp til 100 000 kroner. Nå kan du levere enkeltkartonger med navn og telefonnummer på. Da er du med i trekningen om pengepremier oppad begrenset til 10 000 kroner. Drikkekartongene legges i beholderen for papir. Innsamlet drikkekartong blir til ny kartong.papp uten tekst
Små mengder papp kan leveres sammen med papiret. Større mengder papp kan leveres tilbake til forhandler eller til gjenvinningsstasjonen. Kjøper du f.eks tv eller møbler som har pappemballasje er forhandler pliktig til å ta ikondrikkekartongpapp/emballasje i retur.

De eneste unntakene der papir skal i restavfallet er:

Gavepapir. Grunnen til dette er at dette papiret inneholder altfor mye andre stoffer (som blant annet leire), slik at materialgjenvinning blir vanskelig.

Bøker med hard perm (innbundet) er også vanskelig å materialgjenvinne, så disse må enten gjenbrukes eller legges i restavfallet når de må kastes.

makulert papir er trefibrene slik at de blir uegnet til materialgjenvinning, og det papiret må derfor legges i restavfallet.

Papirbeholderen tømmes hver fjerde uke.

Glass- og metallemballasje

ikonglassmetallBåde glass- og metallemballasje fra husholdningene egner seg godt til materialgjenvinning.

 • Her kan du levere blant annet tomme hermetikkbokser, leverposteibokser, telyskopper i metall, klart og farget glass.
 • Containerne tømmes etter en oppsatt rute.
 • Sjekk andre innkastluker på containeren hvis den ene siden er full.
 • Er containeren full – gi oss beskjed på 74281760, firmapost@mna.no eller fra hjemmesiden vår.

Glasset du kaster i containeren på returpunktet blir smeltet om og benyttet til en rekke produkter – blant annet som glass, isolasjonsmatter og glassbetong/glassopor og brukt til grunnmasse for bygninger og veier.

Se film om Syklus her:  Blankt og farget glass kan blandes i samme container. Metallemballasjen blir smeltet om og brukt i mange forskjellige produkter.

NB! Ikke legg kasseroller, keramikk, porselen, drikkeglass eller krystall i containeren. Disse avfallstypene fører til at glass-/metallemballasjen ikke kan benyttes til nye produkter. Kasseroller og annet metall som ikke er emballasje leverer du til gjenvinningsstasjonene. Keramikk, porselen, drikkeglass og krystall legges i restavfallsbeholderen.

Vinduer er ikke glassemballasje. De bringes til gjenvinningsstasjonen. Se også under farlig avfall for mer informasjon om vinduer.

 

EE-avfall

ikoneeSlikt avfall er alt som trenger strøm eller batterier for å virke. Dette er produkter som svært ofte inneholder tungmetaller, og som ofte har deler som kan brukes om igjen. Derfor er det viktig at de blir returnert.
I de siste årene har EE-bransjen etablert gode ordninger for dette avfallet, men tilbudet er ikke like godt kjent over alt.
Regelen er at butikker som selger tilsvarende produkter som du ønsker å bli kvitt, også har plikt til å ta imot dette avfallet.
Du kan også levere det på gjenvinningsstasjonene i åpningstida.

Farlig avfall

ikonfarligMaling, lakk, lim, løsemidler, olje, rensemidler, ugressdrepere, syrer og baser – og så videre. Før het det spesialavfall, så kalte mange det miljøfarlig avfall. Nå er den nasjonale betegnelsen rett og slett “Farlig avfall”. Det innebærer at det ikke må komme på avveie eller havne i naturens kretsløp. Det kan føre til skader på natur, dyr og mennesker på både kort og lang sikt. 30.000 tonn slikt avfall er på avveie årlig.
I MNA-området har vi etablert gode muligheter for å bli kvitt farlig avfall på en enkel og forsvarlig måte. Farlig avfall leveres til gjenvinningsstasjon eller avfallsmottak. I tillegg kjøres det en årlig aksjonsrunde i alle kommuner. Det er kostnadsfritt å levere for husholdningene.

Vinduer som er produsert i perioden 1965-1980 kan ikke leveres som vanlig glass. De har fugelim med innhold av svært giftig PCB, og skal derfor leveres hele med karm som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen i åpningstida.

Har du spørsmål om miljøfarlig avfall, ta kontakt med:
Veglo Miljøservice, tlf 74 82 95 10, Børstad Transport, tlf 74 83 40 00, Stormyra tlf.nr 74 28 09 90 eller Retura NT tlf 74 28 17 70 (næring).

Gjenbruk

I mange tilfeller kan ombruk/gjenbruk være et aktuelt alternativ til materialgjenvinning eller energiutnytting. Eller; fra bruk og kast til bruk og bruk. Av og til kan dette skje ved reparasjon eller utbytting av deler i større produkter. Like ofte er tilfellet at andre kan nyttiggjøre seg gjenstander som vi av en eller annen grunn ønsker å kvitte oss med.

På Stormyra gjenvinningsstasjon er det et eget rom (“Gi og ta”) hvor man kan sette i fra seg fullt brukbare gjenstander som er for gode til å kastes, og som noen andre kan ha bruk for. Finner du noe du kan tenke deg, er det bare å ta det med seg hjem.  Vi tar ikke i mot ting som går på strøm (ee-avfall) der. Vi har også etablert en slik “Gi og ta”-løsning ved gjenvinningsstasjonen på Rørvik. Her er det YN-vekst som tar imot det som blir levert til gjenbruk, og plasserer det i Gi og ta-containeren.

Restavfall

ikon restavfallGrovt sagt er restavfall det du har igjen når du har fjernet det “vanlige” avfallet som kan gjenbrukes/gjenvinnes. Brennbart restavfall sendes til energigjenvinning.  Bleier leveres sammen med restavfallet.

I årene framover vil dette i hovedsak skje i Trondheim. Med andre ord; det vil bli benyttet som råstoff for oppvarming av vann.

MNA betaler for å bli kvitt restavfallet. Hvis dette avfallet inneholder mye matrester, vil det brenne dårligere og gi mindre energi. I så fall må MNA betale mer for å bli kvitt det. All den tid det dreier seg om svært store mengder avfall årlig, er det en hovedoppgave for oss alle at restavfallet er så tørt som mulig.

Standardabonnement er 240 ltr. Har du mindre avfall kan du ta kontakt å be om å endre til 140 ltr beholder. Hvis du ikke får plass til alt restavfallet i 240 ltr beholderen, kan du enten abonnere på en større beholder (360 l ) eller du kan kjøpe et såkalt “Ekstrasekkmerke” hos MNA, i en rekke forretninger eller på teknisk etat i kommunen. Ekstrasekken med merke settes fram når restavfallet hentes. Sekker vil ikke deles ut av MNA etter  2016 siden alle abonnentene da har fått hjulbeholdere. Sekker må da anskaffes av abonnenten selv. Vi vil også gå over til at restavfall ikke kan leveres i svart sekk, men i en sekk som er mulig å se gjennom. Grunnen til dette er at vi ønsker å forhindre at farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall blir blandet sammen med restavfallet.

Restavfallet hentes hjemme hos deg hver fjerde uke.

Kuldemøbler og hvitevarer

ikonkuldemøblerKuldemøbler og andre hvitevarer kan leveres til alle forretninger som selger slike varer, og dessuten til gjenvinningsstasjonene.

ikonhvitevarer

Gjelder også annet EE-avfall.

Hageavfall

ikonhageavfall

Hageavfall blir kompostert og omdannet til ny jord, eller til miljøvennlig drivstoff.

Hage og parkavfall kan leveres hele året på Stormyra avfallsanlegg, Rørvik gjenvinningsstasjon og Kolvereid gjenvinningsstasjon. I våre sommeråpningstider (fra 1.april og ut september) kan hageavfall også leveres til gjenvinningsstasjonene i Grong og Osen.

Husk at det fra 1.januar 2016 er forbudt å plante:

Amerikahumme
Hybridslirekne
Kanadagullris
Kjempegullris
Kjempespringfrø
Prydstorklokke
Sandlupin
Sølvarve
Vasspest
Filtarve
Hagelupin
Jærlupin
Kjempebjørnekjeks
Kjempeslirekne
Parkslirekne
Rynkerose
Tromsøpalme
Smal vasspest
Gravbergknapp
Sibirbergknapp

Dekk

Brukte dekk kan du fortrinnsvis levere tilbake til forhandlere eller bensinstasjoner som selger samme type varer. Våre gjenvinningsstasjoner tar også i mot dekk.

Tekstiler

ikontekstil

UFF tar i mot klær, sko, accessoirer og lettere husholdningstekstiler; herunder duker, håndklær, gardiner, puter, sengetøy, myke leker mv. Det er en utbredt misforståelse at det kun er lite brukt tøy av høy kvalitet som er ønskelig. Du kan levere alle kvaliteter tøy og tekstiler, bare det er rent og tørt – vi sørger for grundig sortering av tekstilene. Det meste kan brukes om igjen, og det som ikke går til ombruk går til materialgjenvinning og blir til nye tekstilprodukter. Innlevert tøy kan også til en viss grad bli reparert, som f.eks. reparasjon av glidelåser og påsying av knapper.

Husk at tøyet skal kunne brukes på nytt og av den grunn er det viktig at det du leverer er:
•Rent
•Tørt

Tøyet er en gave og vi tar godt vare på det.

Hvordan skal tøyet leveres?
Pakk tøyet i lukkede poser eller løst pakkede sekker. Kartonger og flytteesker går ikke inn i beholderen. Dersom du mot formodning ikke får posen inn i beholderen så kan du ta ut noe av tøyet og legge det løst inn. Sjekk at alle lommer er tomme og at posen du leverer faktisk er den du ønsker å levere – og ikke «arvesølvet». Ikke hold lommebøker, bilnøkler, husnøkler, mobiltelefoner, I-pader og andre «duppeditter» i hånden samtidig som du dytter posen inn – legg disse på ett sikkert sted inntil du er ferdig med leveringen.

Ikke sett tøyet utenfor beholderen – da kan det bli vått eller stjålet. Normal tømme frekvens er 2 ganger per måned, men mange mennesker rydder i helgene og da kan det skje at beholderen blir full. Ring vårt kundesenter på tlf.nr 74 28 17 60 for å varsle, samtidig kan vi dirigere deg til neste UFF-beholder.

Les mer om UFF her: http://www.uffnorge.org/

Medisinresterikonmedisin

Rester eller medisiner med utgått dato leveres på apoteket eller i bokser på legenes venterom. Dette sikrer en forsvarlig behandling.

Asbest/eternitt

Gjelder husholdning:asbest uten tekst
Det stilles ekstra krav til emballering av eternitt eller annet materiale som inneholder asbest. Derfor selger vi egen sekk til dette formålet.
Alt asbestholdig materiale som leveres til gjenvinningsstasjon skal være pakket i godkjent sekk (Hazibag).
Sekker som er større enn 200 liter skal stå på pall ved levering. De største asbestsekkene har plass til 1 og 1,5 kubikkmeter. De har lastestropper i hvert
hjørne og kan dermed plasseres direkte på en pall på bil-tilhenger og fylles opp der. Det er kostnadsfritt å levere asbesten, men man må betale for sekken/e.

Sekkene selges på våre gjenvinningsstasjoner og hovedkontoret i Barlia. Skjema sendes med ved salg av sekk og må fylles ut og leveres inn sammen med asbesten.

Priser inklusiv levering for husholdnings-abonnenter:
200 l     kr 100,-
1 m3     kr 290,-
1,5 m3  kr 550,-
Pris pr. stk inkl. mva

Gjelder bedriftskunder (næringsavfall):
Bedriftskunder bes ta kontakt på tlf.nr 74 28 09 90 for nærmere informasjon. De skal betale pr tonn og har andre regler å forholde seg til når det gjelder emballering.

NB! Pr i dag er det mottak av asbest på Stormyra, Osen og Vikna gjenvinningsstasjon. (200 liters sekken kan leveres på Rulle)