Abonnementspriser

Abonnementsprisene kan variere noe fra kommune til kommune. Se kommunens hjemmeside.

MNAs pris til kommunene i 2017:
Abonnement 140 liter    kr. 4 338,- inkl.mva
Abonnement 240 liter    kr. 4 600,- inkl.mvadsc_0220
Abonnement 360 liter    kr. 5 313,- inkl.mva
**Pris er inkludert “fri” levering til gjenvinningsstasjoner.

Hytterenovasjon kr 961,- inkl.mva
Hytterenovasjon med reduksjon* kr 688,- inkl.mva
(* Hytter som ligger mer enn 2,5 km fra vinterbrøytet veg)

 

Mål på beholdere:
140 ltr: Høyde 110 cm, bredde 50,5 cm, dybde 55,5 cm
240 ltr: Høyde 110 cm, bredde 58 cm, dybde 74 cm
360 ltr: Høyde 110 cm, bredde 66,5 cm, dybde 88 cm

Rabatt på renovasjonsgebyret får du om du har:
Abonnement med hjemmekompostering (kompostering i egnet kompostbeholder eller bruk av egen gjødselkjeller, det gis ikke rabatt for bruk av matavfallskvern):

  • fradrag kr 250,- pr. år

Kontrakt med kommunen må inngås for å få rabatt innvilget. For kommunene Bindal, Grong, Fosnes og Flatanger må kontrakt med MNA inngås.

Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 meter fra godkjent veg:
mellom 20 – 30 meter kr  375,- pr. år
mellom 30 – 50 meter kr 500,- pr. år
mellom 50 – 60 meter kr 750,- pr. år
Over 60 meter kr 1 125,- pr. år

Avfallsmerke for ekstrasekk (selges i mange butikker) for kr 30,- pr. stk.  Oversikt salgssteder.

Priser er oppgitt inkl.mva.

**Levering til gjenvinningsstasjon

Husholdning

Levering av grovavfall fra husholdninger til gjenvinningsstasjon er betalt gjennom det ordinære renovasjonsgebyret.
Alt avfall skal sorteres av kunden og legges på anvist plass. Tilbudet gjelder kun personbil/varebil med eller uten biltilhenger.

Større mengder avfall, (også rivningsavfall/trevirke) med leveranser som er større enn et ordinært bilhengerlass (max 3 m3) defineres ikke som husholdningsavfall. Dette skal det betales gebyr for.

Det er ikke anledning til å levere privat avfall med biler eller utstyr som tilhører firma. Firma kan ikke levere avfall fritt for privatkunder på oppdrag, da må det betales for avfallet.

Næring

Næring skal betale ved levering av alt avfall til gjenvinningsstasjonen.

Alle som kommer med firmabil må betale for avfallet. Større kjøretøy som traktor, stor varebil og lastebil kan komme etter avtale og vil bli fakturert for avfallet.