Pga sykdom hos renovatør blir dagens planlagte henting av matavfall og restavfall utsatt til i morgen, onsdag 6.september. Beklager forsinkelsen.
SMS er sendt ut til de på ruta.