Retningslinjer angående levering til gjenvinningsstasjon

Retningslinjer for alle MNA sine gjenvinningsstasjoner.

Husholdningsavfall

Fri levering av privat husholdningsavfall dekkes gjennom det ordinære renovasjonsgebyret. Det forutsetter av abonnenter kommer med avfallet i private biler med eller uten tilhenger inntil 3,5 tonn. Alt avfallet skal sorteres etter våre avfallstyper av kunden. Det er ikke anledning til å benytte seg av firmabiler, lastebiler eller traktorer. Kommer noen med slike kjøretøy er det å betrakte som næringsavfall og må på vekt å betale etter gjeldende priser for næringsavfall. Firma kan heller ikke levere avfall fritt for privatkunder på oppdrag fra kunder.

Kjøring og opphold på GVS

 • På MNA sine gjenvinningsstasjoner kan man fritt levere husholdningsavfall med kjøretøy inntil 3,5 tonn inkl. last og ev. tilhenger.
 • Det er ikke anledning til å rygge inntil rampen eller bruke noen form for kjøretøy med tipp på våre gjenvinningsstasjoner.
 • Ved all stans og parkering skal motoren slås av.
 • Barn under 10 år skal sitte i bilen under oppholdet, dette for deres egen sikkerhet.
 • All bruk av ild og røyking er forbudt på våre gjenvinningsstasjoner.
 • Det er ikke anledning til å ta med seg ting som er kastet i våre containere, heller ikke elektriske/ elektroniske gjenstander eller farlig avfall. Det er kun gjenstander som er levert inn på Gi og ta man kan ta med hjem.
 • MNA tar ikke ansvar for skader, punkteringer eller liknende inne på våre gjenvinningsstasjoner.
 • Alle som ferdes på våre gjenvinningsstasjoner skal forholde seg til oppmerket og skiltet kjøremønster. I perioder med mye trafikk kan det være at vi har egne folk som dirigerer trafikken, da skal man forholde seg til deres ordre.

Næringsavfall

 • Med næringsavfall menes avfall fra næringsdrivende som offentlige og private virksomheter og institusjoner.
 • Alt avfall fra næringsvirksomhet regnes som næringsavfall.
 • Når næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger, som f.eks. husbygging, oppussing og gartnerarbeid regnes avfallet som næringsavfall.
 • Arrangører av konserter, festivaler, idrettsarrangementer o.l. regnes som næringsavfall.
 • Kjører du avfall for andre mot betaling anses det som næringsavfall.
 • Leier du ut bolig som næringsvirksomhet, og utfører arbeid på disse, regnes du som næringsdrivende og skal da betale for dette.

Rulle – vår mobile gjenvinningsstasjon har 8 stoppesteder (Salsbruket, Terråk, Bindalseidet, Leka, Gutvik, Jøa, Salsnes, Bessaker og Roan). Den har begrenset kapasitet og kan derfor ikke ta i mot større mengder næringsavfall. Da anbefales containerleie.

Rulle henger