Tømmekalender 2014

Vi hadde en spørreundersøkelse i høst angående tømmekalenderen. Vi fikk mange gode tips fra dere som vi har gjort noe med.
Så følg med i postkassa i mellomjula – kalenderen kommer ca 30.desember!
Nyheter:

  • Bakerst finner du en utklippskalender på en side – for de som ikke ønsker å henge opp familieplanleggeren
  • Fargene er mer tydelig på fraksjonene.
  • Ruteendringer på rød-dager står presisert bedre.
  • SMS-varsling står mere synlig.
  • Grønne matavfallsposer i plast.
  • Plastemballasje: Både folie og hardplast kan leveres i den grønne sekken (husk rent og tørt!).
Kalender april